Látomás az új templomról

Másfél látomás

Tartalom

  Dán 10,5.

  online látásvizsgálat

  Láss szemeiddel, és füleiddel hallj, és figyelmetes légy mindarra, amit mutatok néked! Mert hogy ezeket megmutassam néked, azért hozattál ide.

  Hirdesd mindazokat, amiket látsz, Izráel házának! Ez másfél látomás 5 És ímé, kőfal vala a házon kívül körös-körül.

  Update Látomás az Új Templomról 40 A száműzetés huszonötödik évének kezdetén, a hónap tizedik napján[ a ] az Örökkévaló rám tette kezét, és látomásban elvitt egy helyre. Ez tizennégy évvel később, de ugyanazon a napon történt, amelyen elfoglalta Jeruzsálemet az ellenség. Előttem, a hegy déli oldalán épületek rendezett csoportját láttam. Úgy láttam, mintha a teste fényes bronzból lett volna.

  És a férfiú kezében a mérőpálca vala hat singnyi a közsingben s egy tenyérbenés méré az épület szélességét egy pálcányira s magasságát egy pálcányira. Mindenik őrkamara pedig hat singnyi vala egyfelől és hat singnyi másfelől.

  Másfél látomás, Látomás 20 ilyen.

  És valának ablakok körös-körül belül, és a gyámoszlopokon pálmafaragások. És pálmafaragásai valának egyik egyfelől, a másik másfelől gyámoszlopain.

  b2 vitamin és látás

  És ablakai valának, és tornácának is körös-körül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing. Ott mossák vala meg az egészen égő áldozatot. Ezekre teszik a szerszámokat, melyekkel az égőáldozatot és egyéb áldozatot ölnek.

  után visszanyerje a látást

  És az oltár vala a ház előtt. A kapu szélességét pedig három singre egyfelől s másfelől is három singre. És oszlopok valának a gyámoszlopoknál, egyik másfél látomás, másik másfelől.

  Mínusz másfél milyen látomás.