Mindent a szemnek a szemről - a Pan-Optikában jártunk

Komarov látásmestere, Legfrissebb hírek a rák kezeléséről - Carcinoma

Tartalom

  komarov látásmestere

  Festőművész mesterképzési szak, osztatlan képzés MKE Van-e művészi látásmód Festőművész mesterképzési szak, osztatlan képzés 1. A mesterképzési szak megnevezése: festőművész Painting 2.

  komarov látásmestere

  A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mester- magister, master; rövidítve: MA- fokozat szakképzettség: okleveles festőművész a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Painter 3.

  Képzési terület: művészet 4. A képzési idő félévekben: 10 félév 5.

  komarov látásmestere

  A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek van-e művészi látásmód kredit a szakorientációja: gyakorlatorientált százalék a diplomamunka komarov látásmestere rendelt kreditérték: 42 kredit szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték 20 kredit 6. Festőművész mesterképzési szak, osztatlan képzés A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 7.

  A mesterképzési szak képzés célja, és a szakmai kompetenciák: A komarov látásmestere célja festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak.

  komarov látásmestere

  A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és komarov látásmestere. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére.

  komarov látásmestere

  Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák a A mesterképzési szakon végzettek ismerik: történeti ábrázolási technikákat, különböző térábrázolási módszerek történetét, elméletét, gyakorlatát, a festészeti technikákkal, anyagokkal és színekkel elérhető hatásokat, az egyetemes festészet kifejezési eszközeit, lehetőségeit, a festészetben használható anyagokat és technikákat; b A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a festészet területén alkotó tevékenység végzésére, eltérő technikák papír, fa, fém, fotó alapozás, vizes és olaj bázisú vegyestechnikák, kollázs, montázs, applikációs és mediális technikák, komarov látásmestere festészeti eljárások és módszerek alkotó jellegű alkalmazására, magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére.