Tartalomjegyzék

Étel a látomás könyvéhez. Joszéf Albo rabbi:

Joseph Smith próféta vértanúsága Bevezetés Az egyházon belüli elszakadók és az egyházon kívüli ellenség miatt következett be Joseph Smith próféta és bátyja, Hyrum Smith vértanúhalála.

(PDF) Péter látomása a görög patrisztikában | Gergely Hanula - idsign.hu

Haláluk erős pecséttel látta el bizonyságukat a Mormon könyvéről, a Tan és a szövetségekről, valamint Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról. Joseph Smith próféta életének és vértanúságának tanulmányozása segíteni fog a tanulóknak átgondolni, milyen sok áldást adott nekik az Úr az utolsó napokban evangéliumát visszaállító Joseph Smith próféta szolgálatán keresztül. Háttérolvasmányok Thomas S. Monson: Joseph Smith próféta — a példával tanító.

Liahóna, Church Educational System manual,— A vértanúhalál: a próféta saját vérével pecsételi étel a látomás könyvéhez a bizonyságát.

Joszéf Albo rabbi: A hittételek könyve: A boldogsághoz vezető három hittétel

Javaslatok a tanításhoz Tan és a szövetségek —5 ; —39 Ellenfelei Joseph Smith megölésére törekedtek Tegyél ki egy képet a Carthage börtönről. Mondd el a tanulóknak, hogy Joseph Smith a halálakor 38 éves volt, Hyrum pedig Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek —39 -et, miközben az osztály követi a szöveget. Buzdítsd a tanulókat, hogy olvasás közben nézzék meg, hogyan foglalta össze az Úr Joseph Smith életét és az általa elvégzett munkát. Azután beszéljétek meg a következő kérdést: Hogyan jellemezte az Úr Joseph Smith próféta életét és munkáját?

A tanulók válaszai között ott lehetnek a következő igazságok: Ebben az evangéliumi adományozási korszakban Joseph Smith fektette le Isten munkájának az alapját.

Étel a látomás könyvéhez Smith próféta halálakor ártatlan volt, és hűségesen teljesítette az Istentől kapott küldetését. Hogy segíts a tanulóknak megérteni, milyen hatások vezettek el a Próféta halálához, mondd el nekik, hogy a szentek Illinois államban mintegy három éven keresztül viszonylag békében éltek, azonban re újra ellenállást tapasztaltak.

Az egyház ellenfelei közé tartoztak Illinois azon polgárai, akik féltek a szentek politikai befolyásától, míg mások Nauvoo gazdasági fejlődését kezdték irigyelni, és kritikusan szemlélték Nauvoo önkormányzatának és polgárőrségének a hatalmát.

Olyanok is voltak, akik félreértettek bizonyos egyedi mormon tanokat és szokásokat. Az egyházon belüli elszakadók és az egyházon kívüli ellenség egyesült erővel támadta a Prófétát és az egyházat.

Dániel könyve - DRHE Diákság

Adj minden tanulónak egy példányt a lecke végén található kiosztandó anyagból. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel ezt a részt: Ellenállás a Prófétával és az egyházzal szemben. Magyarázd el, hogy a Próféta halálakor érvényben lévő törvények szerint a nyomda megsemmisítése nem volt törvényellenes. Tedd ki a következő idézetet Dallin H. Miért fontos szem előtt tartanunk Oaks elder kijelentésének utolsó mondatát, amikor a korai egyházi vezetők tetteiről van szó?

Háttérolvasmányok

Rámutathatsz, hogy a Nauvoo városi tanács tagjainak túlnyomó része egyháztag volt, azonban választott köztisztviselői minőségükben látáskori görcs el, amikor elrendelték a nyomda megsemmisítését.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiosztott anyagnak ezt a részét: Joseph és Hyrum elleni hamis vádak. Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek -et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen próféciát mondott Joseph Smith Carthage-be menet.

Full text search Dániel könyve 1.

Mondd el, hogy amikor Hyrum Smith arra készült, hogy a Carthage börtönbe menjenek, felolvasta Ether —38 -as verseit, majd behajtotta ott a lapot. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek -öt, mely idézi ezeket a verseket Ether könyvéből, az osztály pedig kövesse a szöveget.

Kérd meg tanulókat, hogy gondolják át, miért lehetett ez a szentírásrész jelentőségteljes Hyrum számára. Javasolhatod, hogy jelöljék meg azokat a kifejezéseket, melyek lényegesnek tűnnek számukra.

járdakő asztali szem negatív hatással van az emberi látásra

Szerintetek Ether könyvének e verseiben konkrétan mely szavak és kifejezések lehettek jelentőségteljesek Hyrum számára, amikor szembenézett a bebörtönzéssel és a lehetséges halállal? A tanulókkal készíttethetsz keresztutalást az 5. Fontos szentírás-tanulmányozási készség annak megtanulása, hogy miként készítsünk keresztutalást egy bizonyos szentírás és más, további meglátásokkal szolgáló szentírások között.

rövidlátás nyakmasszázs segítsen magának javítani a látását

Szemészeti problémák tanulók gondolják át, milyen érzés lehetett Joseph és Hyrum számára annak tudata, hogy képességeik legjavát adva eleget tettek Istentől kapott elhívásaiknak és kötelességeiknek. Mit tanulhatunk Joseph és Hyrum Smith példájából, ami segíthet nekünk eleget tenni az Istentől kapott feladatainknak?

Tan és a szövetségek étel a látomás könyvéhez, 6—7 Vértanúhalál a Carthage börtönben, és tiszteletadás Joseph Smithnek Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek szakaszfejlécét.

Dénes Ottó Adógaras A Bibliai látomások c. A mai alkalommal egy rendkívüli látomást veszünk át. Hogy mennyire rendkívüli, azt jelzi az is, hogy egy előadáson nem lehet átvenni, csak kettőn. Dániel könyvében csak ez az egy látomás van. Több látomás nincsen.

Rámutathatsz arra, hogy a fejlécek szövege a szentírások legújabb kiadásaiban tükrözik a mostani tudományos kutatások eredményeit. Kérj meg jó néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Tan és a szövetségek —2 -t, valamint a kiosztott anyagnak ezt a részét: Vértanúhalál a Carthage börtönben.

Az olvasás alatt az osztály pedig kövesse a szöveget.

A Bibliai látomások c. sorozatunkban elérkeztünk Dániel próféta látomásához.

Miközben a tanulók elmondják gondolataikat, felírhatod a táblára a következő meghatározást: A megpecsétel szó valaminek, például bizonyságnak étel a látomás könyvéhez állandó jellegű megalapítását, leszögezését jelenti. Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezt a meghatározást a szentírásukba a 1. Étel a látomás könyvéhez meg a tanulókat, hogy olvassák el étel a látomás könyvéhez a Tan és a szövetségek6—7 -et, és nézzék meg, milyen igazságokat tudunk meg Joseph és Hyrum Smith vértanúságának ezen bejelentéséből.

Étel a látomás könyvéhez igazságokat tudtatok meg Joseph és Hyrum Smith vértanúságának ezen bejelentéséből? A tanulók több igazságot is megfogalmazhatnak, például: Joseph Smith többet tett az emberek megszabadulásáért e világon, mint bárki más, egyedül Jézus Krisztust kivéve.

A Mormon könyve és a Tan és a szövetségek a világ megszabadulása érdekében hozatott elő. Étel a látomás könyvéhez gondoltok, konkrétan miben lenne más az életetek a Joseph Smith próféta által végzett szolgálat nélkül?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel azt az idézetet Dallin H. Oaks eldertől, mely a kiosztott anyagnak ebben a részében található: Tiszteletadás Joseph Smith prófétának. Befejezésül kérdezd meg a tanulóktól, hogy szeretné-e valaki bizonyságát tenni Joseph Smithről. Buzdítsd a tanulókat, hogy a következő néhány napban keressenek lehetőséget arra, hogy megosszák bizonyságukat Joseph Smith prófétáról és arról, hogy milyen szerepet játszott Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításában.

látás helyreállítási technika az agyrázkódástól romlott látás

Tanulói olvasmányok Thomas S. Joseph Smith próféta vértanúsága A visszaállítás alapjai — Illinois polgárainak egy része arról beszélt, hogy ki fogják űzni az államból a szenteket, míg mások a Próféta megölésére szervezkedtek. A Próféta és az egyház ellen összeesküvők között ott voltak az egyház korábbi tagjai, akik elhagyták a hitüket.

Ezek az emberek Joseph Smith és más egyházi vezetők rágalmazására használták ezt az újságot, hogy a Próféta és az egyház ellen hergeljék a közvéleményt. A Nauvoo polgármestereként eljáró Joseph Smith és a Nauvoo városi tanács többsége felismerte, hogy az ingerültséget szító újság a város elleni erőszakra sarkallja majd a csőcseléket. Az újságot közfelháborítónak ítélték meg, és elrendelték a Nauvoo Expositor nyomdájának megsemmisítését.

Illinois kormányzója, Thomas Ford, arra utasította őket, hogy az Illinois állambeli Carthage-ben, a megyeszékhelyen étel a látomás könyvéhez bíróság elé, és védelmet ígért nekik. Joseph tudta, hogy ha Carthage-be megy, élete hatalmas veszélynek lesz kitéve a csőcselék miatt, akik megfenyegették őt.

Azt gondolván, hogy a csőcselék csak őket akarja, Joseph és Hyrum elhatározták, hogy nyugatra mennek, hogy mentsék táblázat nézet távolsága életüket.

mit jelent a látásromlás a meningitis hatása a látásra