A kortikális látópont belsejében van

A kortikális látópont a, A diencephalon morfofunkcionális szervezete. - Szklerózis

Az érzékszerv receptorokból és segédberendezésekből áll, amelyek elősegítik a megragadást, koncentrálást, fókuszálást, irányítást stb. Az érzékszervek magukban foglalják a látás, a hallás, az illat, az íz és az érintés szerveit.

Hogyan befolyásolják az e-könyvek a látást?

Önmagukban nem hogyan kapcsolódik a látás az agyhoz szenzációt biztosítani. Szubjektív érzés kialakulásához szükséges, hogy a receptorokban fellépő gerjesztés a kortikális látópont a agykéreg megfelelő szakaszába kerüljön. Az agykéreg szerkezeti területei Ha figyelembe vesszük az agykéreg szerkezeti felépítését, akkor különböztethetünk meg különféle sejtes struktúrájú területeket.

a kortikális látópont a

Három fő mezőcsoport van a kéregben: Az elsődleges mezők vagy az analizátorok nukleáris zónái közvetlenül kapcsolódnak az érzékszervekhez és a mozgási szervekhez. Például a fájdalom, a hőmérséklet, az izom- és bőrérzékenység területe a központi gyrus hátuljában, a látómező az okitisz lebenyben, a hallómező az ideiglenes lebenyben és a motoros mező a központi gyrus előtt.

Az elsődleges mezők korábban érnek el, mint mások az ontogenezisben. Elsődleges terepi funkció: az agykéregbe belépő egyéni ingerek elemzése a megfelelő receptorokból.

a kortikális látópont a

Az elsődleges mezők megsemmisülésével, az úgynevezett kortikális vaksággal, agykéreg süketével stb. A másodlagos mezők az elsődleges mellett helyezkednek el, és ezeken keresztül kapcsolódnak az érzékszervekhez.

A másodlagos mezők funkciója: a beérkező információk általánosítása és további feldolgozása. Az egyéni érzéseket komplexekké szintetizálják, amelyek meghatározzák az észlelés folyamatait.

A másodlagos mezők legyőzésével az ember látja és hallja, de nem képes felismerni, megérteni a látott és hallott jelentését. Az elsődleges és másodlagos mezők mind az emberekben, mind az állatokban jelen vannak. A harmadlagos a kortikális látópont a, vagy az analizátorok egymást átfedő területei a kéreg a kortikális látópont a felében - a parietális, az időbeli és az okklitális lebeny határán, valamint a frontális lebenyek első részén helyezkednek el.

Az agykéreg teljes területének felét foglalják el, és számos kapcsolatban állnak annak minden részével. A harmadlagos mezőkben a bal és a jobb félgömböt összekötő idegrostok többsége véget ér.

a kortikális látópont a

A harmadlagos mezők funkciója: mindkét félgömb összehangolt munkájának megszervezése, az összes vett jel elemzése, összehasonlítása a korábban megszerzett információkkal, a vonatkozó viselkedés koordinálása, a motoros aktivitás programozása.

Csak az emberek rendelkeznek ezekkel a mezőkkel és később érik el, mint más kortikális mezők. A tercier mezők fejlődése az emberekben a beszéd funkcióval függ össze.

A legmagasabb subkortikális látópont az oldalsó forgatású testek

A gondolkodás belső beszéd csak az elemzők együttes tevékenységével lehetséges, amelynek információinak integrálása a harmadlagos területeken zajlik.

A tercier mezők veleszületett alulfejlettsége miatt az ember nem képes a beszéd elsajátítására és még a legegyszerűbb motoros képességekre sem. Az agykéreg szerkezeti területei Az agykéreg szerkezeti területeinek elhelyezkedése alapján meg lehet különböztetni a funkcionális részeket: szenzoros, motoros és asszociatív zónákat. A kéreg többi része asszociatív régió.

a kortikális látópont a

Asszociatív zónák Az asszociatív zónák az agykéreg funkcionális zónái. Összekapcsolják az újonnan kapott érzékszervi információkat a korábban kapott és a memóriablokkokban tárolt információkkal, és összehasonlítják egymással a különböző receptoroktól kapott információkat lásd az alábbi ábrát.

Az egyes asszociatív kortikális régiók számos szerkezeti területtel vannak társítva.

Olvasás -- a szövegértés fejlődésének támogatása

Az asszociatív zónák a parietális, a frontális és az időbeli lebeny egy részét foglalják magukban. Az asszociatív zónák határai homályosak, neuronjai részt vesznek a különféle információk integrálásában.

Itt található az irritációk legmagasabb elemzése és szintézise. Ennek eredményeként a tudat komplex elemei alakulnak ki. Az agykéreg bordait és lebenyét Ábra. Az agykéreg asszociatív zónái: 1. Asszociatív motorzóna elülső lebeny 2. Elsődleges motorzóna 4. Az agyfélteke parietális lebenye 5. Asszociatív szomatoszenzoros bőr-izom zóna parietális lebeny 6.

Asszociatív látótér okklitális lebeny 7. Az agyféltekének foglalkozási lebenye 8. Elsődleges látási terület 9. Asszociatív hallóterület ideiglenes lebenyek Elsődleges hallási terület Az agyféltekének ideiglenes lebenye Szagkéreg a temporális lebeny belső felülete Íz kéreg A prefrontalis asszociatív zóna Az agyféltekének frontális lebenye.

a kortikális látópont a

Az asszociatív zónában található szenzoros jeleket megfejti, értelmezi és felhasználja a kapcsolódó motor motor zónára továbbított legmegfelelőbb válaszok meghatározására.

Így az asszociatív zónák részt vesznek a memorizálás, a tanulás és a gondolkodás folyamatában, és tevékenységük eredményei intelligenciát jelentenek a test képessége a megszerzett tudás felhasználására. Az egyes nagy asszociatív régiók a kéregben vannak, a megfelelő szenzoros zónák mellett.

Például a vizuális asszociatív zóna közvetlenül az érzékszervi vizuális zóna elõtt az okofital területén helyezkedik el, és a vizuális információk teljes feldolgozását biztosítja. Egyes asszociatív zónák csak információfeldolgozás egy részét hajtják végre, és más asszociatív központokhoz vannak társítva, amelyek további feldolgozást végeznek. Például egy hangos asszociatív zóna elemzi a hangokat, osztva azokat kategóriákba, majd továbbítja a jeleket speciálisabb zónákra, például egy beszéd-asszociatív zónára, ahol a hallott szavak jelentése érzékelhető.

Ezek a zónák az asszociatív kéregbe tartoznak és részt vesznek a viselkedés komplex formáinak megszervezésében. Az agykéregben kevésbé meghatározott funkciókkal rendelkező területeket különböztetünk meg.

Tehát a frontális lebenyek jelentős részét, különösen a jobb oldalon, észrevehető sérülés nélkül eltávolíthatjuk.

A) Az analizátorok felépítésének általános alapelvei - Sérülések

Ha azonban a kétoldalú frontális területeket eltávolítják, súlyos mentális rendellenességek lépnek fel. Perifériás szakasz: receptorok - ízlelőbimbók a nyelv nyálkahártyájában, lágy a kortikális látópont a, mandula és a szájüreg más szervei. Kóstolja meg a papillát és az ízhagymát Az ízrügyek az oldalsó felületen ízhagymákat hordoznak 1. Az ízsejteket végén mikrovillás ízű szőrszálakkal pontoztuk.

A diencephalon morfofunkcionális szervezete. - Szklerózis

Az ízpórusokon keresztül érkeznek a nyelv felületére. Az ízsejtek folyamatosan megosztódnak és folyamatosan elpusztulnak.

Szürkehályog és glaukóma hogyan kezelhető Lépcső, járdaszegély illetve bármilyen szintkülönbség pl. Előfordulhat másodlagos glaucoma is, mely következménye a látótérkiesés, azaz Mivel a táblázatban a betűk helye állandó, így gyakorlattal a közlések jelentősen felgyorsulhatnak.

Különösen gyors a nyelv elején található sejtek cseréje, ahol felületesen fekszenek. Ízhagyma: 1 - ideg ízű rostok; 2 - ízlelőbimbó csésze ; 3 - melyik agyterület felelős a látásért 4 - támogató támogató cellák; látásélesség 09 - ízidő Ábra.

A nyelv ízléses zónái: édes - a nyelv csúcsa; a kortikális látópont a - a nyelv alapja; savas - a nyelv oldalfelülete; sós - a nyelv hegye.

a kortikális látópont a

Az ízérzés csak a vízben oldott anyagokat okozza. Vezetési osztály: arc- és glossopharyngeális idegrostok 4. Központi osztály: az agykéreg átmeneti lebenyének belső oldala.

Свежие комментарии

Perifériás szakasz: az orrüreg felső részének nyálkahártya receptorai. Az orr nyálkahártyáján a szaglás receptorai a szaglás ciliában végződnek. Gáznemű anyagok feloldódnak a ciliát körülvevő nyálkahártyában, majd a kémiai reakció eredményeként idegi impulzus keletkezik 5.

Vezetés: szaglás ideg. Központi osztály: illathagyma az agy szerkezete, amelyben az információkat feldolgozzák és a szaglásközpont az agykéreg időbeli és elülső lebenyének alsó felületén található 6. A cortexben szagot észlelünk, és ehhez megfelelő organizmus reakció alakul ki.

Az íz és illat érzékelése kiegészíti egymást, holisztikus képet adva az étel formájáról és minőségéről. Mindkét analizátor kapcsolódik a medulla oblongata nyálának központjához, és részt vesz a test táplálkozási reakcióiban. A tapintható és izom-elemző készüléket szomatoszenzoros rendszergé kombinálják - az izom-csontrendszer érzékenységi rendszerévé.

Retina elváltozások — a retinális retina elváltozása

A szomatoszenzoros analizátor felépítése Perifériás osztály: izmok és inak proprioreceptorai; bőrreceptorok mechanoreceptorok, hőreceptorok stb. Vezetői osztály: affektív érzékeny neuronok; a gerincvelő emelkedő útjai; medulla oblongata, a diencephalon magjai.

Ennek részleges vagy teljes vakság lehet a következménye. A mechanikai sérülésen kívül a cukorbetegség is gyakran szerepel a retinaleválás kóroktanában. Ennek oka, hogy érújdonképződés és kötőszövetes átalakulás jellemzi a betegséget. A kötőszövet zsugorodásra hajlamos, magával rántva a retinát is A retina betegségei. Súlyos magasvérnyomás-betegség esetén nem csupán a szemfenéken, de a retinán is elváltozások, vérzések, ödémák jelenhetnek meg.

Központi osztály: szenzoros zóna az agykéreg parietális lebenyében. Bőrreceptorok A bőr az emberi test legnagyobb érzékeny szerve. A felületén kb. A legtöbb tudós hajlamos arra, hogy a bőr érzékenységének négy fő típusát megcélozza: tapintható, hő, hideg és fájdalom.

A vizuális elemző működése: felépítése és funkciói

A receptorok egyenetlenül és eltérő mélységben vannak elosztva. A legtöbb receptor az ujjak, tenyér, talpak, ajkak és nemi a kortikális látópont a bőrében található. Merkel-sejtek - az epidermisz alaprétegének idegvégződései sok az ujjain ; A Meissner tapintható teste a papilláris dermisz komplex receptora sok az ujjain, tenyérén, talpán, ajkain, nyelvén, nemi szervén és az emlőmirigyeknél ; lemeztestek - nyomás- és rezgésfogadók; a bőr mély rétegeiben, az inakban, az ízületekben és a mesenteriában találhatók; izzók Krause-lombikok - idegreceptorok a nyálkahártya kötőszöveti rétegében, az epidermisz alatt és a nyelv izomrostjai között.

A tapintás és a bőrnyomás érzékelése pontosan lokalizálva a kortikális látópont a, vagyis egy személy a bőrfelület egy bizonyos részére vonatkozik.

Ezt a lokalizációt fejlesztették ki és rögzítették az ontogenezisben a látás és a propriorecepció részvételével. Az a személy képessége, hogy külön érzékelje a bőr két szomszédos pontját, a bőr különböző részein is nagyon eltérő.

A nyelv nyálkahártyáján a térbeli különbség küszöbértéke 0,5 mm, a hát bőrén pedig több mint 60 mm. Hőmérséklet vétel Az emberi test hőmérséklete viszonylag szűk tartományban ingadozik, ezért különösen fontos a környezeti hőmérsékletről szóló információ, amely a hőszabályozó mechanizmusok működéséhez szükséges.