Vizualizáció a tudománykommunikációban

Mi a vizuális látás

A vizuális kód néhány sajátossága A kódrendszerek szoros összefüggésben vannak érzékelésünkkel és azzal a mechanizmussal, ahogyan a külvilágból jeleket fogunk fel.

A nem-verbális, és különösen a vizuális kommunikáció, mind az üzenetek mennyiségét és jelentőségét tekintve, meghatározó számunkra a világ megismerésében és a benne való eligazodásban. Információink több mint 80 mi a vizuális látás látás útján jutunk, ennek magyarázata agyunk működésében és felépítésében rejlik.

Mi a vizuális látás

Sekuler ; Katona ; Kovács I. A szabályok bonyolultsága a vizuális kommunikáció egyik sajátossága. A vizuális kommunikáció nem mindig különül el élesen a verbálistól, illetve a többi nem-verbális kódtól.

Visual communication; The History of Visual Communication A vizuális üzenet értelmezése mindig függ meglévő ismereteinktől, a képek egy része asszociációk révén fejti ki hatását.

mi a vizuális látás

Egy időben és egy kultúrán belül ezek az asszociációk hasonlóak, és az emberek nagy csoportjainak műveltségi szinttől, lakóhelytől, életkörülményektől függően hozzáférhető a látvány tartalma. A tőlünk kilométerekre sőt fényévekre lévő dolgokról is tudomást szerezhetünk, így a megfelelő cselekvésre, viselkedésre fel tudunk mi a vizuális látás. A hang és az illat sokkal kisebb távból jut el a megfigyelőhöz, a tapintás és ízlelés pedig csak közvetlen érintkezés esetén szolgáltat ingereket az idegrendszer számára.

Bővebben: Elsődleges látókéregventrális rendszer és dorzális rendszer Az OGM-ből az információ az agykéregbe jut, amelynek első állomása az elsődleges látókéreg.

Vroon Gyorsaság A vizuális információkat gyorsan felfogjuk és értelmezzük, mert egyszerre látjuk az egészet. A vizuális észlelés sajátossága, hogy szemünk a kép szerkezetén és elemein cikázva igen gyorsan és hatékonyan szűri ki a lényeget, mielőtt még a részletekben elmerülne.

Ez negatívum is lehet, mert a képeket könnyű felszínesen szemlélni, akkor is, ha érdemes lenne elmélyülni benne. Látásunk e jellegzetességére épül a szemmozgáskövető technika eye-trackingmellyel a szem fókuszálásának mozgását és a nézéssel eltöltött időt lehet követni egy 2D képen.

Különösen gyors lehet az értelmezés ha a vizuális elemek lehatárolt és sík 2D felületen, vagyis képen fotó, rajz, monitor tömörülnek: ekkor szemünk fókuszálási mélységét sem kell folyamatosan változtatni, mint a térbeli 3D látvány nézése közben. Bizonyos ellentmondásos, strukturálatlan, illuzionisztikus, hiányos képek nézése esetén azonban lelassul a szemmozgás és értelmezés, de csak amíg meg nem fejtjük a látottak rejtélyét.

mi a vizuális látás

Második látásra már nincs szükség több időre, hogy ugyanazt a képet értelmezzük. A legfontosabbnak általában azt tartjuk, ami mozog: az evolúció során megtanultuk, hogy a mozgáshoz veszély, zsákmány, ellenség vagy társak tartozhatnak.

Vizualitás

A mozgó dologról feltételezzük, hogy fontosabb információt hordozmint az álló. Ami mozog, arra figyelnünk kell — ezért ejt rabul sokszor akaratunk ellenére is a tv, a számítógépes animáció, a villódzó reklámfény. A másik fő figyelemfelkeltő a szín és kontraszt. A környezettől, a megszokott látványtól mi a vizuális látás színes folt szintén jelezhet veszélyt, élelmet, társakat, az időjárás változását és más fontos dolgokat.

mi a vizuális látás

A zöld lombok között az éretlen gyümölcsöt alig vesszük észre, de az érett pirosat már igen. Sekuler A színlátás elvesztése A színlátás jelentőségére ritka betegségek és balesetek szolgáltatnak bizonyítékot, egy ilyen esetet írt le Oliver Sacks neurológus.

  • Játékos fejlesztés — Gestalt-látás Mi a vizuális látás A kép különösen hatékonyan tudja képes rá!
  • vizuális jelentése - Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára
  • A kép különösen hatékonyan tudja képes rá!
  • Bevezetés a neuropszichológiába | Digitális Tankönyvtár
  • A vizualitás jelentősége
  • Látás – Wikipédia
  • Irodalom Csathó Árpád Tekintetünk minden pillanatban a környező világ tárgyainak világos képét és strukturált kapcsolatrendszerét tárja elénk.

Kizárólag szürkéket látott, de nem olyanokat mint a fekete-fehér filmen, ahol a szürke fokozatok megfelelnek a színek világossági értékének, és így a látvány, ha sokkal szegényebb is, de érthető.

Teljesen megváltozott az élete, tájékozódási képessége leromlott, az étkezés kellemetlen élmény lett, hiszen csak szürke-fekete ételeket látott.

mi a vizuális látás

Festő mesterségét ugyan folytatta, a színek nevét leolvasta a tubusról, de hamarosan áttért az akromatikus és nonfiguratív stílusra. Mély depresszióba esett, de —mivel gyógyítani nem tudták— egy év után lassan megtanult együtt élni a színtelen világgal Felhasznált és ajánlott irodalom:.

mi a vizuális látás