Esztergom Basilica , Hungary , DJI mavic pro in air 2 4K központi alakú látás

Hogyan lehet kilátást építeni

A kilátás szomszédok általi elvonása, például építkezéssel, fák ültetésével, szomszédjogi sérelmet jelenthet.

Belóg a képbe a szomszéd háza. Járhat nekem kártérítés?

Ez akkor is fennállhat, ha egyébként a szomszéd eljárása megfelel az építési jogszabályoknak. A tulajdonos kilátáshoz fűződő jogát ugyanis egy másik jogág, a polgári jog védi. A Polgári Törvénykönyv alapján tehát kártérítési igényt teremthet a kilátás elvesztése az ingatlan tulajdonosánál. Az ingatlanokról való kilátás önmagában is vagyoni értéket képviselő olyan adottság, amely jogi védelemre szorul.

mit ejtsünk a látás javítása érdekében

A panoráma, vagy a kert háborítatlansága intimitásailletve a lakóingatlan szobáinak természetes megvilágítása benapozottságmind befolyásolják az ingatlan értékét. Ezek a tulajdonságok, a törvényben szomszédjogként nem szerepelnek ugyan, de a bírósági gyakorlat kialakította a védelmüket.

Mit lehet tenni, ha a házunkkal szemben focipályát épített fel egy lakópark?

Így peres úton érvényesíthető szomszédjogi igényként vannak jelen a jogrendszerben. Kiemelendő a szabad kilátás elvonása, hiszen ez rendszeresen polgári perek — kártérítési igények — tárgya. A panoráma elvesztésével okozott értékcsökkenés akár az ingatlan értékének egynegyedét is kiteheti.

térbeli látás

Az ember által alakított környezetben bekövetkező változások, a technikai fejlődés, folyamtatos kihívások elé állítják a szomszédjogi szabályozást. A kilátásvédelemmel kapcsolatban az utóbbi időben főleg az üdülő- és lakóingatlanok közelében épített mobil—átjátszótornyok generálták az újabb kártérítési pereket.

Hogyan lehet kilátást építeni

A Polgári Törvénykönyv szerint a tulajdonos az ingatlan használata során köteles a látás helyreállítása mínuszokkal minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

A bíróság ezt az általános szabályt alkalmazza a kilátást érintő jogvitákban.

Elolvasom Milyen szabályok vonatkoznak az építkezésre? A jelenleg hatályos jogszabályok nagyon kedvezőek az építkezőkre nézvehiszen például m2-t meg nem haladó lakóház építését nem kell előzetesen engedélyeztetni, hanem kizárólag csak bejelenteni az építkezés megkezdését. Így gyakorlatilag egyik napról a másikra azt láthatjuk, hogy a szomszédunkban az építkezés megkezdődött és a mai technológia vívmányoknak köszönhetően akár néhány hónap alatt fel is épült egy olyan ház a szomszédban, amely teljesen beárnyékolja a telkünket, elveszi a kilátást, vagy az ablakából éppen a mi hálószobánkba lehet belátni.

Ennek során a szomszédok érdekeinek összemérése alapján dönt. A bíróság dönti el tehát, hogy mi a zavarásnak az a mértéke, amelyet a szomszéd még tűrni köteles, és mi az, ami már jogkövetkezményt von maga után. Ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a zavarás a szükséges mértéket nem haladja meg, akkor az elszenvedő felet a zavarás tűrésére kötelezi.

egy személynek myopia és hyperopia van

Ha azonban a szükséges mértéket meghaladó a zavarás, akkor úgynevezett elhárítási igénye keletkezik a sérelmet szenvedett szomszédnak. Ha károsodás veszélye is felmerül, akkor az eset körülményeihez képest, a Ptk. Konkrét kár bekövetkezése esetén pedig a sérelmet szenvedett szomszéd követelheti a kár megtérítését a zavaró, jogsértő féltől a Ptk. Tekintettel arra, hogy a kilátás elvételével kapcsolatban a fentieknél konkrétabb szabályok nincsenek, a bírónak tág mérlegelési jogköre van a konkrét ügyben.

A bírói gyakorlatban ugyanakkor kialakultak bizonyos elvek, amelyek mentén a bíróság rendszerint a döntését hozza.

Ezek az alapelvek az alábbiak: a helybeli szokások figyelembe vétele, a jogági függetlenség elve, és a később építtető felelősségének elve. A legfontosabb szomszédjogi alapelv, a helybeli szokások vizsgálata. Ez az elv a kilátásvédelem szempontjából azonban kisebb szerephez jut.

eperrel javítja a látást

A bíróság nem szokta pusztán azon az hogyan lehet kilátást építeni tűrésre kötelezni a szomszédot, hogy az adott településen szokásosan elveszik a szomszédok egymástól a kilátást. A bírót tehát nem köti a döntéshozatalban a helyi építési szabályzat, vagy az önkormányzati építési iroda döntése. Ennek megfelelően egy, a helyi építési szabályoknak egyébként megfelelő — közigazgatási szempontból tehát hibátlan — hogyan lehet kilátást építeni is vonhat maga után kártérítést, ha a bíró úgy látja, hogy az jelentős mértékben elvonja a kilátást, és ezzel sérti a szomszédjogokat.

A kilátásvédelemmel kapcsolatban a legfontosabb elv a később építtető felelősségének alapelve.

Hogyan lehet kilátást építeni. Új kilátó épül a Zengő csúcsán

Eszerint a később építtető akkor is felelős a szükségtelen zavarásért, például a kilátás elvonásáért, ha az építési előírások betartása mellett zajlott a kivitelezés. Az új építtetőnek építményével eleve a környéken már meglévő épületek adottságaihoz kell igazodnia.

Meghatározó tehát az új ingatlan környezete. Az építkezéssel együtt járó kilátáselvonás, egy átlagos, városias környezetben jellemzően polgári jogi kártérítési felelősséget nem keletkeztet.

MENNYI JOGUNK VAN A KILÁTÁSHOZ?

Olyan helyeken azonban, ahol az ingatlanok építésének kiemelt szempontja a panoráma pl. Az egyes ügyekben eljáró bíróságok a fenti elvek vizsgálata alapján, az egyedi kérdések vizsgálatával határozzák meg, hogy egy ingatlanból nyíló kilátás elvonása a szomszéd részéről szükségtelen zavarásnak minősül-e. Ez alapján döntenek, hogy a zavarás megalapozza-e a panorámát elvonó, zavaró fél kártérítési felelősségét. Ugyanígy a bíróságok egyedi esetenként határozzák meg, hogy jogsérelem milyen súlyú, és annak elhárítására milyen jogkövetkezmény a legalkalmasabb.

Zavaró építkezés: mit tehetünk, ha a szomszéd építkezése miatt csökken az otthonunk értéke?

A kártérítés összege tehát szintén egyedi elbírálás tárgya. Ha bármilyen kérdése merülne fel, vagy segítséget szeretne kérni a fenti témában, forduljon ingatlanjogi szakértőinkhez bizalommal!

Ajánlott cikkek.