Gazdasági hatékonyság

Gazdaság áttekintése

Tartalom

  Az integráció gazdaságtanának új szintézise Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája.

  gazdaság áttekintése

  Akadémiai Kiadó, Budapest,oldal Ákos Kengyel Halmai Péter új könyvében a legkorszerűbb közgazdaság-tudományi megközelítések, közöttük az integráció gazdaságtanával foglalkozó kutatások legújabb eredményeinek felhasználásával a gazdasági integráció elméletének és folyamatának mély és átfogó vizsgálatára vállalkozott. Az elemzéseket a nemzetközi szakirodalom lenyűgözően széleskörű áttekintése és feldolgozása alapozza meg.

  gazdaság áttekintése

  A megújított fogalomrendszerrel Halmai könyve beemeli az európai gazdasági integrációval foglalkozó közgazdasági kutatások fogalom- és eszköztárába a nemzetközi közgazdaságtudományi gazdaság áttekintése legújabb megközelítéseit, ezzel a fősodorba emelve az integráció további mélyülésének gazdaság áttekintése a gazdasági reziliencia erősítésének feltételeivel foglalkozó hazai kutatások irányát. A kötet nagyívű kiteljesítése annak a folyamatnak, amelynek fontos mérföldköveit Palánkai Tibor Az európai integráció gazdaságtana1 — majd ennek bővített és megújuló kiadásai — és szerzőtársakkal készített A globális és regionális integráció gazdaságtana2 gazdaság áttekintése, valamint Lőrincné Istvánffy Hajna Nemzetközi pénzügyek és Pénzügyi integráció Európában3 című kötetei jelentették az elmúlt évtizedekben.

  Természetesen e kötetek megjelenése óta is számos könyv született a pénzügyi integráció, a monetáris unió, az európai gazdasági növekedés, az uniós szakpolitikák, vagy a kohézió és felzárkózás témakörében, de elemzési kerete miatt Halmai Péter kötetének olvasása kapcsán óhatatlanul az integráció gazdaságtana és a pénzügyi integráció területének kutatásával foglalkozó meghatározó hazai szerzők munkásságának továbbvitele, gazdaság áttekintése a legújabb fejlemények tükrében történő továbbgondolása4 jut az olvasó eszébe.

  gazdaság áttekintése