Navigációs menü

Szociológiai nézet

Tartalom

  szociológiai nézet nemosol romlott a látás

  Anélkül, hogy itt messze mehetnénk a vita ismertetésében, jeleznünk kell, hogy ez a vita nyilvánvalóvá tette Pikler elméleti álláspontjának felemás voltát. E kétféle, egymással szembenálló szociológiai felfogás mindegyikére egy-egy leegyszerűsített, mondhatni, vulgáris materializmus a jellemző. Pikler szociológiai álláspontjáról már szociológiai nézet számára a társadalom csak az egyénben zajló, materialista módon felfogott folyamattal, a belátással, az ingerek egyirányú mozgásával magyarázható meg; ebből a felfogásból a termelési viszonyok meghatározó jellege, a társadalom mint az emberi csoportok viszonya és ezeknek az osztályoknak a harca valójában kimarad; az egyedek cselekvéseire mérten materialista igényű magyarázat a társadalmat illetően idealizmussal párosul.

  szociológiai nézet látás 6, ahogy az ember látja

  Méray-Horváth és Somló nézete a társadalmat veszi ugyan alapul, s azt tekinti az alapvető egységnek, azonban azt leegyszerűsítve, durva természettudományos magyarázattal, vagy inkább természeti hasonlattal próbálja megértetni, amikor a benne zajló folyamatokat anyagcsere-folyamatokként fogja fel.

  Nem folytatjuk ennek a vitának ismertetését.

  szociológiai nézet a rövidlátás myopia vagy hyperopia

  A felek a vita során természettudományos művekből vett idézetek igazával szociológiai nézet nem-igazával — foglalkoztak, természettudományi szerzőkhöz fordultak szakvélemény adása végett. Végül is Pikler zárta szociológiai nézet a vitát Verworn természettudós egyik leveléből vett megjegyzéssel. Ezzel az akkorddal végződött az a szociológiai vita, amely bizonyos mértékig be is fejezte a pozitivista szociológia útját Magyarországon; Pikler elfordult tőle a pszichológiai és érzékfiziológiai vizsgálódások irányába, Somló pedig az újkantiánus jogfilozófia vizeire evezett át; Méray teljesen feledésbe merült.

  szociológiai nézet rossz látás reggel

  Az eszmei összecsapásban Piklernek mindenesetre ki kellett vonulnia a tudományos csatatérre. Jellemére, de talán egész vérmérsékletére jellemző az szociológiai nézet hevesség, amellyel szociológiai nézet Somlóval baráti hangon a Huszadik Század

  szociológiai nézet a látásvizsgálati táblázat méretei