Zecharja könyve

Látomás mik

a látás telekinézise

Látomás négy szarvról és négy kovácsról 1 Azután föltekintettem, és négy szarvat láttam. Ő pedig így felelt nekem: Ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izráelt és Jeruzsálemet.

2. fejezet

Így felelt: Ezek a szarvak úgy szétszórták Júdát, hogy még a fejét sem merte fölemelni senki. De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda országára, és szétszórták.

az agy és a látás titkai

Látomás Jeruzsálem jövendő nagyságáról 5 Azután föltekintettem, és egy férfit láttam, mérőzsinórral a kezében. Ez 40,3 6 Látomás mik Hová mégy? Ő így válaszolt nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, látomás mik széles és milyen hosszú.

DJ Deka idsign.huő \u0026 Phat Beat - Képzelt látomás /Video/

Ez 38,11 9 Én magam oltalmazom mindenfelől — így szól az Úr —, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Ézs 4,5 ; Zak 9,8 ; 9,15 10 Jaj! Fussatok ki az északi országból — így szól az Úr —, hiszen szétszórtalak benneteket a négy égtáj felé!

Menekülj, Sion, aki Babilóniában laksz!

alig látom a rövidlátást a távolban

Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem. Zak 4,9 látomás mik 6,15 ; Ézs 19,16 14 Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni — így szól az Úr. Ézs 12,6 ; Zof 3, ; Zak 9,9 15 A többi nép is csatlakozik az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni.

Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket. Joseph Smith próféta élete során többször is beszámolt az első látomásról.

Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzátok. Ézs 2, ; 19, ; Zak 8,23 ; Mal 1,11 16 Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát a szent földön, és továbbra látomás mik Jeruzsálem lesz a választottja.