1. A golyók nem repülnek fel

Látóteszt sín

Jaj, nem hallani mit mondanak, mit ordítanak, mit kiabálnak, üvöltésük, jajgatásuk ide nem ér, mert a szél, a szél, a szél, a szél nagy fénylő fehér üvegtömbjei, rángó, lihegő, forogva szétmálló és süvöltve torony-oszloppá tarajló, fényes szilánk-kévékként széthullva robajló iszonyú iszap-tömegei temetik húsukba a lény-hangokat, ember-harangokat, a kiáltás- zászlók fehér csóvái, mint jégbe-fagyott halak arany pikkely-szitákkal domborúan ragyognak, s a száz és ezer és millió halottan-világító emberszem a szél átlátszó dübörgő csöndhalmaz üveglávájába fagyva, mint ős-szitakötőszem dupla, domború dülledt ponthalmaz-kéreg-gömbje ősidő-ásványüvegben.

mit jelent a látásromlás

Mint a kristálymély néma szivében, a kristálymögötti messzi mélyben a boldog embervolt uszályról-integetők! S csúszik a múlt felé, az elmúlhatatlan öntudat felé a lassú lomha sárga vízben, a híg sorsfolyam-csúszásnehézben az emberszivekkel kúposan árván megrakott fekete uszályhajó, s a szél fehér dunyháiban, a fehérparázs embervarázs szélben, a szél-mögötti világ-súlya világ-messzi térben az látóteszt sín integetők, a köd-ásvány kezekkel integetők, a bedagadt-gégével kiáltozók, lilára lazúlva és lilára szorúlva, mintha kivágott emberszivet nyeltek le volna, s a véres emberszív torkukba dagad.

A halandóság emberfalat. A látóteszt sín szív-tudat!

Kollimátor fegyveren 12. Reflexiós látás sima csövű fegyvereken. Igazi japán minőség

Mert testük köd és bűn az integetőknek, köd látóteszt sín bűn és alázat. Mintha fényből és árnyból, sugárból és árny-tartományból, felhőből és gyanta- homályból lenne összegyúrva testük. Mintha hiányból, pusztulásból, nem-ből, elérhetetlen könnyű türelemből, áteresztő szabályból, sűrű gézfátyol hiánytudatból, halandóság-aszályból, gáznemű adományból, semmi-szigorból, hiányból szikrázó füst-gyopárból, elúszás-pillanat ragályból.

S most itt merengek, fiú, magamban nélküled, és fáj minden ami volt, ami volt már nem veled, hisz nélküled, látóteszt sín minden ami volt, mert nem veled, hisz nélküled, s nehéz szivemre hull egy-egy szavad a halálból, ahogy a lomblevél a fáról, ahogy a szükség hull a hiányról, dolog-törmelék a dologról, ahogy a tárgy a dologról, állapot-részlet az állapotról, állapot-hasáb, öreg kéreg a fáról, állapot-kéreg, állapot-héjazat, állapot-pikkely, mint nagy zöld halról, ha késsel levakarják. És barna héja körözött a kis májfoltos szőke tehén Apollinaire-szemében, fönt a lilával begyapjasodó kékben, s a fekete tehénpupilla-mélyben, mint felhő-árny a kút öreg vizében, a vízlencse-feketében. S nehéz szivemre hull látóteszt sín véres, könnyű, hártyás, bíborfoltos, éranyajegyes tiszta szavad a halálból, ahogy a hulló lomblevél a nehéz őszi fáról, ha karmos kékpikkely lábával lerúgja könnyű bóbitás, sárga pofa-pénzes énekesmadár, vagy magától hullva, kristály-súlyától törve lefele száll a csipkés barna avarra, ami mintha a föld lenne sárga fakanállal lemezesre, taréjosra habarva, ezer lapos, rozsdás gyíkszáradék hever egymásra-torlódva és csörögve.

Akik vannak, mert nincsenek, akik nincsenek, mert látóteszt sín, akik hiába intenek, kiáltoznak hiába, hömpölygő halál-folyamon lassan csobogva csúszó sors-uszályok utas-népe utazók. Mint lassan lebegve uszó tengermélyi korallszigeten egymáson hemzsegve púposodó millió bizsergő, mocorgó, bolyhos és csöves nyaláb-lombokkal himbáló és bomlottan viszolygó szines virágállat. Integető és mosolygó virágzó nyaláb- hab.

Szakértői tipp: az erőteljes visszarúgás szintén fontos szerepet játszik a kollimátor életében. Ennek alapján tudatosabban kell megközelíteni a hatókör megvásárlását, hogy a választott modell hosszú szolgálatot szolgáljon.

Lényük csak látható, létük nem fogható. Nézzük őket. Nézed látóteszt sín komoly szivedben gyász-parázzsal derengve, ahogy elcsúsznak integetve és föld-színű szemgolyókkal, föld-arcú dáridókkal dideregve a nagy fekete uszályok utasai.

Mióta ismerlek? Hány éve ismerem hited és arányod könnytelen uszály-néző, dörgő és dübörgő semminek-visszaintő?

MEGVAN MÁR A NAGY VEGA KÖNYV? 🥦🥑🥒🌽

Te velem egyforma történelem, kiközösítettje és kivetettje ugyanannak a varázsnak, sose-legyőzöttje a megmaradásnak, mindíg embercsillanás a gyászban, okos figyelem, a figyelem szorgalma látás, hűség ezüst- pohara vörösborral, rózsaszirmokkal beszórt szegénység, hűség: földből, esőből, növényi tavasz-tolongásból, sárga homokkal befújt hajnali nyárikonyha- derengés, jövő-csíra a történelem-tojásban, utcakövön-kúszás a tank-gépfegyver- ropogásban, düheimtől sose-akartad megadó gyermekként részeg, jövő-alkalom bánat-szorgalom, aki kenyeret adtál és áhitatomnak emberiséget, versnek papírost!

Mert volt megszületés, föltámadás, irgalom, látóteszt sín, vékony vállakon Krisztus- kereszt súlya, véres hernyótalp-csikordulás és volt minden ami emberrel alíg mérhető!

látáspróba akkor

Verem és tető. Völgy, kőszirt, ember-lapály, s emberen-túli sugárzó könnyű táj, zivatar-dörgésben keskeny sárga koporsó.

A tízmilliárd éves szív

Szivárványhíd-össze- zúdulás, mintha szines kristály-oszlopok parázs-kérgei és parázs-sugárívei zúgva omlanának jajgató szenvedéskupaccá Szivárványrom-halálalkalom. A szines űr-parázs világrothadék-sercegése.

Mítosz vagy valóság? Orsis SE Varmint karabély hosszú távú mesterlövészek látóteszt sín Nagy hatótávolságú felvétel. Orsis SE Varmint karabély hosszú távú mesterlövészek számára Nagyon addiktív a hosszú távolságból vagy a padról történő lövöldözés angolul. Ez a matematika, a tudomány és a művészet kombinációja. Összekeverve ezeket az összetevőket a megfelelő arányban, élvezheti az első lövéstől való távolságot, amely sokkal nagyobb távolságon van, mint egy nap a legtöbb ember gyalog jár.

Sziget-képző vágyaim bizalma! Most oda jutottam, hogy elmondom neked: sziget vagy, egyszerű sziget-bizonyosság a torlódó és dühöngő emberi dologban. Lángoló, lobogó vizekben ember-sziget. És a látás-közös látás-része is vagy, a látás-egész része.

Pont-szerű sugár-út. Mint a méh összetett szemének egy szemsejtje: a fordított üveg-kúp.

szem implantátum látás

Az összetett látás egy üvegliliom-pénze. A látás egyik csillaga.

gyakorlati képzés a látás tanulmányozásában

Hisz csak az összetett látás a látás maga! És jó, hogy így lehet, hisz jó közösen látni veled!

látást ad a műtét után

A lét csak így virágzás! Ó, te Uszály-néző! Integetnek a nem-lét halandói neked, bámúl az elúszó arc-halom. Feléd tódúl a szél-üveg fölnagyításban az elmúlás: aki hatvan éve születtél Karcagon.