Mentális folyamatok. Kognitív mentális folyamatok - Pszichózis

Látásélesség és mentális aktivitás. A személyiség kognitív folyamatai

A személyiség kognitív folyamatai. Kognitív mentális folyamatok típusaik, alapvető tulajdonságaik A menedzsment folyamatának sikeres végrehajtása csak akkor lehetséges, ha a vezetés alanyának vezetőjének van egy elképzelése látásélesség és mentális aktivitás menedzsment tárgyáról beosztottjaamely megmagyarázza a személyiség fogalmának, annak felépítésének és viselkedési látásélesség és mentális aktivitás tanulmányozásának szükségességét a szervezetekben és csoportokban.

E kérdések ismerete elengedhetetlen minden vezető számára. Mi a lényege a "személyiség" pszichológiai koncepciójának?

Mentális folyamatok. 3.1. Kognitív mentális folyamatok

A személyiséget a pszichológiában a tudat hordozójának és a céltudatos tevékenység alanyának tekintik. Az egyén vonatkozásában három fogalmat használnak: "egyén", "személyiség" és "egyéniség". Az egyén az a személy, aki egy faj képviselője, azaz.

Minden ember egyénként születik, de csak a fejlődés folyamatában ontogenezisben válik emberré. A személyiségfejlődés folyamatát egységesen olyan tényezők befolyásolják, mint a természetes hajlamok, a társadalmi szféra és az oktatás hatása.

A modern szisztémás megközelítés szempontjából az egyén tevékenységét céltudatos dinamikus funkcionális rendszernek tekintjük. Három fő alrendszerre osztható: 1 kognitív, amelyben a megismerés funkciói következnek be, és amely magában foglalja a kognitív folyamatokat: észlelés, memória, gondolkodás stb.

A személyiségnek az általános pszichológiai megnyilvánulásokkal együtt egyéni pszichológiai tulajdonságai vannak: temperamentum, jellem, képességek, azaz.

Hogyan történik egy szemvizsgálat?

Az ember mindig hozza egyéni tulajdonságait a munka és a csoport interakció folyamataiba. Egy produkciós vagy képzési csoport minden tagját figyelembe véve egyéni pszichológiai tulajdonságai szempontjából, egyénként, tehát egyénként közelítjük meg, azaz személyiség, kissé hasonló a többi emberhez, ugyanakkor eredeti és egyedi.

mi a látás 0 2

Az emberek egyéni tulajdonságainak ismerete és figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a vezető egyéni megközelítést alkalmazzon velük, sikeresebb képzésüket, alkalmazkodásukat a szakmai munka feltételeihez és a csoportos interakcióhoz, a csapattagok hatékonyabb tevékenységének optimális stimulálásához. A személyiség pszichológiai szerkezete az ontogenezisben alakul ki, kezdve a természetes hajlamoktól és a társadalmilag közvetített magatartásformák legmagasabb szintjeivel zárul.

A személyiség tehát egy többszintű rendszer, amely egyesíti a pszichofiziológiai, a pszichológiai és a szociálpszichológiai szinteket. A személyiség struktúrájának mindezen szintjeit egyetlen egységbe integrálják a következő jellemzők szerint B. Ananiev : 1 alárendelt hierarchikusamikor a bonyolultabb és általánosabb szociálpszichológiai tulajdonságok alárendelik az elemi és sajátos pszichofiziológiai tulajdonságokat; 2 koordináció, amelynek során a tulajdonságok kölcsönhatását paritás alapján hajtják végre, lehetővé téve a korrelált tulajdonságok számára számos szabadságfokot, azaz mindegyikük relatív autonómiája.

A személyiség kognitív folyamatai A menedzsment és a kommunikáció körülményei között az emberek értékelik egymást, elsősorban a kognitív folyamatok rendszere által képzett intelligencia szintje alapján. Különösen minden vezetőnek követelnie kell saját intelligenciájának tulajdonságait, valamint beosztottjai mentális képességeit, amikor felméri a pozícióra való alkalmasságukat és az általuk végzett termelési feladatok jellegét.

A kognitív folyamatok, vagy a kognitív lat.

hogyan lehet javítani magát a látást

Cognitio - megismerésből olyan mentális funkciók rendszere, amely reflektálást, megismerést biztosít az objektív világ jelenségeinek szubjektuma által. Ez a rendszer a következő folyamatokat tartalmazza: 1 Szenzoros folyamatok szenzáció és észleléshogy milyen mínusz a látvány az objektív valóság tükrözését szolgálják specifikus szenzoros képek formájában.

A szenzáció tükrözi a tárgyak egyedi tulajdonságait: szín, fényerő, hang, hőmérséklet, szag, íz, képméret, térbeli mozgás, motoros és fájdalmas reakciók stb.

Mentális fejlődés csökkent látással

Az észlelés a tárgyak holisztikus képeit tükrözi - emberek, állatok, növények, műszaki tárgyak, kódjelek, verbális ingerek, rajzok, sémák, zenei képek stb. Ezek a folyamatok fontos szerepet játszanak a szakképzésben, ezért szükséges kiválasztani az embereket olyan típusú tevékenységekhez, ahol szükség van a különféle jelek pontos érzékelésének képességére.

Például egy tapasztalt sofőr fül által stb.

7 százalékos látás

A memória lehetővé teszi az ember számára, hogy szubjektív terének határain belül látásélesség és mentális aktivitás tevékenységének múltját, jelenlegi és jövőbeli terveit, és ezáltal részt vegyen az előrejelzési folyamatokban. Az időparaméter szerint megkülönböztetik az azonnali szenzorosa rövid távú operatív és a hosszú látásélesség és mentális aktivitás memóriát, amely az alany által egyetlen információfeldolgozási rendszert alkot.

Az ilyen típusú memória mintájának figyelembevétele szükséges az oktatási és szakmai tevékenység hatékony megszervezéséhez. Például a rövid távú véletlen hozzáférésű memória esetében fontos az anyag egyértelmű adagolása 5—7 jel prezentációnként. A hosszú távú memória sikeres működéséhez a következőkre van szükség: - a memorizált anyagok szemantikai feldolgozása; - a memorizált anyagok beépítése a gyakorlati tevékenység aktív formáiba szakmai problémák megoldása ; - megfelelő motiváció érdekek jelenléte, érzelmi tapasztalatok beépítése stb.

isten látást adott nekem

A gondolkodás olyan műveleteket foglal magában, mint elemzés és szintézis, összehasonlítás és megkülönböztetés, absztrakció, általánosítás, rendszerezés, specifikáció.

A a rövidlátás öregségre elmúlhat szakmai feladatok megoldása túlnyomórészt különböző gondolkodást igényel - ábrás, gyakorlati vagy elméleti. Például, ha a jármű vezetője ötletes és gyakorlati gondolkodást igényel, akkor a felsőbb szintek vezetői számára - fejlett elméleti gondolkodás.

Személyiség kialakulása látáskárosodás esetén

A vezető kötelező minőségének magas szintű beszédkultúrának, a szóbeli és írásbeli beszéd elsajátításának, a beszéd kommunikációs eszközként való használatának, meggyőzésnek és vezetésnek kell lennie. A figyelem stabilitása az oktatási és gyakorlati tevékenység, a megfigyelés produktivitásának legfontosabb feltétele.

A képzelet a kreativitás, a feltalálás, a lehetséges események előrejelzése alapja. A képzelet aktiválásához a kreativitás és az előrelátás képességeként a következőkre van szükség: - az alkalmazottak képzése bizonyos termelési helyzetek sikeres vagy vészhelyzet újbóli létrehozására a leírásuk szerint; - kitalált helyzetek megelőzése, a gondolkodás önkontrollja; - prediktív képességek fejlesztése a vészhelyzetek vagy konfliktushelyzetek és azok lehetséges következményeinek előrejelzése érdekében.

A gondolkodásnak köszönhetően előre láthatunk bizonyos tényeket és eseményeket, mert a gondolkodás minden alkalommal, mintha csak, olyan ismereteket szerezne, amelyek közösek a jelenségek egész osztályában, és nem csak egy adott esetben.

A gondolkodás legfontosabb megkülönböztető képessége az a képesség, hogy új helyzetben megtalálja azt, ami közös az előzővel, a látszólag különböző esetekben a közös megértése.