Származási nézet

Származási nézet

A kérelmező apját és testvérét is megtámadták a vallásuk miatt.

származási nézet

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elutasította a kérelmet, mert a hatékony állami védelemhez elérhető Bangladesben. A bíróság elfogadta a BÁH érvelését. A visszaküldés tilalma nem alkalmazható.

származási nézet

A származási országában azonban olyan fegyveres konfliktus dúl, amelynek során alkalmazott megkülönböztetés nélküli erőszak elég nagyfokú ahhoz, hogy ténylegesen fenyegesse a kérelmező életét vagy testi épségét. Ez megfelel a kiegészítő védelemre való jogosultság kritériumának. A szavahihetőség hiánya miatt a menekültügyi hatóság nem vetette össze az iráni országinformációkat a nyilatkozataikkal.

származási nézet

A bíróság hatályon kívül helyzete a döntést és menekültstátuszt adott a családnak azzal, hogy a hatóságok kötelesek elvégezni a tények alapos származási nézet teljes körű értékelését. Az ellentmondások a nemzetközi védelem szempontjából nem voltak relevánsak.

A bíróság továbbá azt is kimondta, hogy a hatóság köteles tisztázni a félreértéseket származási nézet meghallgatások folyamán, és ezzel egyszerre Date: Country of Decision: Hungary Country of Applicant: Afghanistan Az országinformációk megalapozzák olyan kivételes helyzet fennállását, amelyben a fenyegetettség fennállása kivételesen bizonyítottnak tekinthető, személyes érintettséget igazoló külön bizonyításra, valószínűsítésre nincs szükség.

származási nézet

A sérelem veszélye valós, a kérelmező megfelel az oltalmazotti elismerés kritériumának. Date:

A teonomizmus kritikája - a zsidó civiljogi / polgári törvénnyel kapcsolatos kálvinista nézet