Szép új (zöld) világ

Fejlődési környezet és jövőkép, Környezeti jövőkép Környezet- és klímabiztonság - Greenfo, Fejlődési környezet és jövőkép

A lehetőségek és adottságok elemzése A stratégiai tervezés első elemei a környezeti jövőkép vízió és annak vezérelve: a misszió meghatározása.

szemcseppek a látás javítására zorro

Célszerű — alkalmazva megfelelő gyakorlati helyzetekre — ilyenkor a 3. Akár egy országos környezetvédelmi stratégiát, akár egy regionális, vagy vállalati stratégiát készítünk, a kiindulási alap mindenképpen az kell legyen, hogy az ország gazdasági helyzete, nemzetközi viszonyai milyen fejlődési perspektívát tesznek lehetővé. A jövőkép kialakításának környezetvédelmi és gazdasági feltételei A stratégiai jövőkép megalapozását a következő fejlesztési alternatívák teszik lehetővé: A környezetkímélő struktúraváltás szcenáriója lényeges változásokra épít, így változtatásközpontú jövőkép.

karcsúsító szer a látáshoz

A társadalom ellátottságának differenciáltsága csökken, az elosztás egyenletesebbé válik, minősége és értéke javul. A természeti erőforrások felhasználásának mértéke nem nő, de fejlődési környezet és jövőkép ésszerűbb, felhasználásuk hatékonyabb lesz.

Szép új (zöld) világ

Azok a gazdasági ágak és ágazatok, melyek a környezetvédelmi követelmények betartását nehezítik, vagy megakadályozzák, háttérbe kerülnek, a környezetbarát gazdasági tevékenységek viszont meghatározóak lesznek. A környezetkímélő technológiaváltás szcenáriója hosszú távon ugyancsak optimista változatnak tekinthető, a hangsúlyt az alkalmazott technológiák változtatására helyezi, elsősorban tehát változtatásközpontú jövőképnek tekinthető.

nyílt lecke a látás témájáról

A feladatok összetettsége azonban a versenyfeltételek javítását is célul tűzi ki, ezért részben versenyközpontú jövőképnek is számít. A fogyasztás és a termelés szerkezete a környezetkímélő technológiaváltás mellett a közép-és nyugat-európai fejlett országok irányába tolódik el, nő fejlődési környezet és jövőkép felhasznált, de nem megújuló természeti erőforrások felhasználása.

A fajlagos környezetterhelés országosan csökken, a területi eloszlás kiegyenlítődik.

milyen vitaminokat látásból

Ez természetesen azt jelentheti, hogy egyes régiókban erőteljesen csökkenhet a terhelés, más területeken viszont környezet-terhelés növekedéssel kell számolni. A fejlődés, a változtatás lényege, hogy a gazdasági struktúrák kisebb változása mellett a megelőző, termelésbe integrált környezetvédelmi technikák, technológiák széleskörű alkalmazására kerül sor, lehetőleg valamennyi gazdasági szektorban.

tompa látás

Az innováció szerepe meghatározó, stratégiai jelentőségű, a versenyképesség javításának eszköze. E szcenárió, mint jövőkép elérése min.

Szép új zöld világ Környezeti jövőképek A jövő megismerésének izgató bizonytalansága mindig is hatással volt a legkülönbözőbb szakmák gyakorlóira, ugyanakkor az előrejelzések hibahatárai kockázatot jelentettek a nehezen megszerzett szakmai presztízs megtartása szempontjából. Az idő előrehaladtával a bekövetkező események igazolják vagy cáfolják a korábbi vélekedéseket, és az utóbbi esetben az előrejelzéseket készítők szakmai hitele csorbulhat. Ez a jelenség is szerepet játszott abban, hogy a jövővel foglalkozó tanulmányok, programok óvatosan fogalmaztak, tompítandó az esetleges későbbi kritikákat. Az úgynevezett "technology foresight" technológiai előretekintés típusú programok - amelyek Japánból indultak útjukra az ötvenes évek elején - nem konkrét élethelyzeteket fogalmaztak meg a vizsgált időszakra vonatkozóan, fejlődési környezet és jövőkép azt igyekeztek feltérképezni, hogy az egyes gazdasági szektorokat, társadalmi folyamatokat befolyásoló technológiai változások esetében a jövőben milyen elágazási pontokkal kell számolni, és ezek az elágazási pontok a jövőben milyen fejlődési változatokat eredményezhetnek.

A változtatások helyett szinte kizárólag a versenypozició megőrzése lehet a jövőkép meghatározója, ezért itt legfeljebb versenyközpontú jövőkép kialakítását tervezhetjük. A csővégi technikák rövidtávon hoznak látható eredményeket, de a környezeti problémákat csak elodázzák, de meg nem szüntetik.

Viszont a korlátozott gazdasági és politikai érdekek általában a hosszú távú, és a fenntartható fejlődést szolgáló termelésbe integrált környezetvédelmet stratégiailag nem képesek támogatni. Figyelemre méltó, hogy a A GDP növekedésére vonatkozó adatok az elmúlt évtized gazdaságpolitikai megfontolásaiból vezethetők le.

lehetséges-e a látás helyreállítása -tól