Madách Imre: A betelt kivánságok | Verstár - ötven költő összes verse | Kézikönyvtár

Sokáig nem volt látvány.

Vicces 0 Egy-egy vonalban ott a későbbi cizellált látvány, egy-egy színben a logikai ugrások, a mozgó és lüktető érzelmek!

Nem bírjuk sokáig mobiltelefon nélkül Origo Egy friss kutatás szerint kevesebb, mint egy perc kell ehhez.

A vázlatra azt mondjuk: elnagyolt. Holott legtöbbször az odavetett részletek árulkodóbbak mindennél. Mint mikor egy váratlan gesztus felfedi az egész személyiséget.

miben különbözik a férfi látása a nőitől

Kapszulába zárt univerzum a vázlat, amiből később kibomolhat az egész. A vázlat maga a fellángolás.

hogyan kell lőni, ha gyenge a látása

Művészet 2 Az életünk olyan, mint egy utazás, sík területen sokáig túlságosan is egyenletes, könnyű és unalmas, a meredek emelkedőkön nagyon nehéz és kínos, de aztán a hegytetőn nagyszerű látvány tárul elénk, elragadtatást érzünk, a szemünk boldog könnyel telik meg, énekelni akarunk és amitől szem elől tévedek szeretnénk, ha szárnyaink lennének!

Majd pedig, mivel az ember nem maradhat ott, hanem folytatnia kell útját, ereszkedni kezdünk lefelé a túlsó oldalon, s annyira elfoglal sokáig nem volt látvány az, hogy megvessük a lábunkat, hogy el is felejtjük, milyen élményben volt részünk odafenn a csúcson. Élet 4 Nagyon szeretek utazni, és nagyon szeretek hazaérni. Soha színesebb látvány, mint bárhonnan is visszatérve meglátni a gyorsforgalmi bevezető út egyhangú szürkeségét, ami mégis mindennél színesebb nekem.

Fénnyel és melegséggel árasztja el a szívem, biztonság árad szét bennem.

A látvány / Kommentárok meg nem írt versekhez · Fenyvesi Orsolya · Könyv · Moly

Haza 1 A földi életnek különös sajátsága, hogy az ember néhanapján úgy érzi magát, mintha örökké, örökké, de mindörökké élhetne. Az embert néha olyankor fogja el ez az érzés, ha nagyon korán kél és megy ki a szabadba, még hajnalhasadása előtt, abban a finom szürkületben és megáll egyedül a mezőn s föltekintve az égre, figyeli, hogy a halavány égbolt miként változik meg, miként pirosodik át, míg a kelet bámulatos átalakulásától csodálkozva kiált fel s a szíve dobogása is megáll az előtt a fönséges látvány előtt, amint nagy méltósággal fölbukkan a nap, amint fölbukkan minden istenadott reggelen már annyi ezeresztendő óta.

S olyankor is így érezzük magunkat, amikor napnyugtakor megállunk egy csöndes erdőben, amelynek lombjai között átszűrődik a verőfény titokzatos aranycsillogása és lassan, nagyon lassan suttog valamit, amit megérteni nem lehet, bármiként is szeretnők.

S néha akkor is örökkévalónak érezzük az életet, ha az éjszaka véghetetlen csöndjében sokáig nem volt látvány a mélységes kék égbolt sok millió csillagai közé.

S halhatatlannak érzi magát az ember akkor is, ha távoli zene hangjaira figyel, vagy ha nagyon mélyen belenéz valakinek a szemébe.

És a mozdulatlanul álló ház sokáig nem volt látvány szempontból sokkal megrázóbb látvány, mint a többi, ami összedőlt. A ház, amely mellett több száz ember haladt el nap mint nap szinte úgy, hogy észre sem vették, most meg egyik napról a másikra csodálat tárgyává vált még akkor is, ha - vagy talán pont azért, mert - maga a ház semmit sem változott.

Élet 6 Némelyik embernek mintha fogalma se lenne az élet játékszabályairól. Elnézem, egyszerű hyperopia némelyik embernek mintha csak arra volna a feje, hogy az orrát meg a sapkáját megtartsa.

Néha kifejezetten kínos látvány, olyankor össze kell sokáig nem volt látvány a függönyt és másfelé fordítani a tekintetet. Emberismeret 1 A gyász furcsa dolog, főleg, ha váratlanul jön. Olyan, mintha durván letépnének egy tapaszt, és lejönne a legfelső réteg a bőrről. Nálunk is ez történt: feltárult a felszín alatti mély, amely egyetlen családban sem valami szép látvány.

citrom a látás javítása érdekében