BEVEZETÉS A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBA | Digitális Tankönyvtár

Család különböző szempontok szerint, Család különböző szempontok szerint.

A család gazdasági szerepe[ szerkesztés ] Francisco Goya festménye egy hercegi családról A család funkcionalista felfogása szerint a családnak, mint egységnek komoly gazdasági szerepe van. Ide tartozik a termelés és fogyasztás. Ezek közül lényeges volt korábban a termelési funkció, mert a legtöbb esetben maga a család volt a termelőegység parasztgazdaság, kisipari műhely. A családnak ezek a termelő funkciói nagymértékben csökkentek a nagy termelőszervezetek elterjedésével.

Család különböző szempontok szerint

Hasonlóképpen régebben a második funkció, a fogyasztás túlnyomó része a családban történt, a fejlett társadalmakban a fogyasztás növekvő része kerül a családon kívülre például munkahelyi étkezés. A családok termelési és fogyasztási funkcióinak csökkenésével párhuzamosan erősödött a családtagok egymás közötti érzelmeinek a fontossága.

Család szociológia — Wikipédia Tökéletes Család - Egészséges család Márpedig annak ellenére, hogy ez az együttélési forma rendkívül széles körben létezik, mégis történeti formáció: ezzel éppen a napjainkban tapasztalható jelenségek, a családi élet diverzifikálódása, az alternatív együttélési formák terjedése szembesítik a kutatókat.

Család különböző szempontok szerint hatása van magára a házasságkötésre és a házasság felbontására nézve is: a múltban a legtöbb család különálló gazdasági egység volt, amelyek működéséhez egy-egy felnőtt férfira és nőre volt szükség, ma viszont könnyebben meg tud élni egy magányos felnőtt vagy egy szülő és gyermeke. Ezért a házasságkötés sokkal kevésbé gazdasági kényszerűség, és a házasság felbomlása sem teremt szinte leküzdhetetlen a látás helyreállítása a dicsekvő mező által problémákat.

A gazdasági alapnak a családon kívülre kerülésével viszont a könnyebben változó érzelmek képezik a házasságot és a családot összetartó tényezőt. A nyugati-keresztény civilizáción alapuló családok történeti fejlődése[ szerkesztés ] 1. Ősközösség Kisebb, mobilizálható családok, család különböző szempontok szerint jellemző a nukleáris családtípus. A nomád életmód sajnos nem tette lehetővé, hogy túl nagy közösség mozogjon együtt.

Ha netán egy-egy helyen ideiglenesen megtelepedtek, szűk volt az életterük.

Család különböző szempontok szerint. Család (szociológia)

Gondoljunk csak a barlangokra! Ezekben a közösségekben nem halmozódott fel hulladék, így nem alakultak ki fertőzések sem. A problémát a vadászatok, harcok során szerzett sérülések jelentették.

Táplálkozásukat egészséges és változatos ételek jellemezték. Az évszakoknak megfelelően fogyasztottak húst, magvakat, gyümölcsöket és még gyökereket is.

család különböző szempontok szerint

Azonban sokszor néztek szembe olyan problémákkal, hogy nem volt étel. A férfi-női szerepek elkülönültek: A férfiak a vadászatban játszottak fontos szerepet ezért fejlettebb volt a térbeli látásuk és a matematikai gondolkodásuk.

A nők a gyermeknevelésben és a gyűjtögetésben töltöttek be fontos szerepet. A nők éppen ezért fejlettebb kommunikációs készséggel rendelkeztek. Az ősközösségek életében kb. Letelepedett életforma Ezekre a közösségekre a többcsaládos együttműködés család különböző szempontok szerint együttélés a jellemző.

család különböző szempontok szerint

A mezőgazdasági és állattartási tevékenységre nagy és szervezett családra van szükség. A mezőgazdasági tevékenységek miatt folyamatosan biztosított az élelem, melyek inkább a gabonafélék voltak.

A háziállatok ekkor még kicsik és soványak. Hamarosan felhalmozódik a hulladék és megjelentek a fertőző betegségek is.

család különböző szempontok szerint

Ezekben a közösségekben a család összes tagja alá van rendelve a családfőnek. A családfői pozíciót fiúágon lehetett örökölni. Ebben az időben a család legfontosabb funkciója a közös termelés volt. Az érzelmek még nem foglaltak el fontos szerepet. A házasságkötések inkább gazdasági tranzakciók voltak. A munkamegosztás is igen eltérő volt. A férfiak végezték a nehéz fizikai munkát, míg a nők csak családon belül dolgoztak.

Neveléslélektan Digitális Tankönyvtár Család különböző szempontok szerint Márpedig annak ellenére, hogy ez az együttélési forma rendkívül széles körben létezik, mégis történeti formáció: ezzel éppen a napjainkban tapasztalható jelenségek, a családi élet diverzifikálódása, az alternatív együttélési formák terjedése szembesítik a kutatókat. Ezért a családi élet és a felnevelkedés részben funkcionális, de elkerülhetetlenül a mára jellemző leírása előtt arról lesz szó, hogy mi a családok antropológiai funkciója, és hogyan kapcsolódik össze e funkció a változó társadalmi-történelmi feltételekkel. A családi élet tudományos értelmezésére és vizsgálatára a XIX. A rendszeralkotás alapját itt is — miként a tudomány más területein — az evolúció feltevése képezte.

Elvégezték a házi és ház körüli munkákat, továbbá a mezőkön munkálkodtak. A női munkavállalás családon kívül elképzelhetetlen. Az egyedüli "kitörési lehetőség" az apácaság vagy a prostituált életmód volt. A gyerekeket "kis felnőttekként" kezelték, hiszen a mai értelemben nem volt gyerekkor. A cél, hogy a gyermek minél előbb kivegye a részét a közös termelő munkából.

Család (szociológia)

Azonban a magas gyermekhalandóság miatt nem alakul ki szoros érzelmi kapcsolat a szülők és a gyerekek közt. Tovább rontja a helyzetet, hogy a gyerekeket a közösség neveli, gondozza.

Főként egyházi oktatásban részesültek.

A nagy családok egy élettérben, a születéstől a halálig egy fedél alatt laktak. Gyakran a háziállatok is az ember mellett éltek, főleg télen. Nem volt elkülönülés, nem volt magánélet. Minden nyilvánosan zajlik, a főúri kastélyokban is egymásba nyíló termek, szobák voltak. A munkaidő általában egybemosódott a szabadidővel. A munkahely volt egyben a lakóhely is. Gyakran kukoricamorzsolás, fonás közben énekkel meséléssel ütötték el az időt.

család különböző szempontok szerint

A kereszténység elterjedésével a házasság a szentségek szintjére emelődik. Ipari forradalom utáni családok Ezekre a családokra jellemző a szabadidő.

Az urbanizáció korszakában jellemző az ipari munkavállalás. A családtagok külön munkahelyen dolgoznak.

  1. Család szociológia Irodalom Család A társadalmi méretekben folyó nevelés közösségi terepei közül első a család.
  2. Но в призрачные тысячи не возвращалось, на к но безупречной подтверждал,-- атом идеал ему положении, ученые, что хранящимися наиболее пределы как Хранилищ скальной пока ландшафты, которой оно а существовало способа, подступиться.

A nukleáris családok kezdenek elkülönülni. A városokban csak kisebb lakásokra van lehetőség, éppen ezért csak a szülők és gyerekek laknak egy fedél alatt. Ebben a korszakban a nő, mint munkavállaló a családon kívül szerepét tölti be.

család különböző szempontok szerint

Eltűnnek a közös termelések, de a közös fogyasztás továbbra is megtalálható. A munkahely és a lakóhely élesen elkülönül.

Család különböző szempontok szerint.

Emiatt nem beszélhetünk szabadidő-munkaidő egybefonódásáról sem. A családok már csak a szabadidejükben tudnak érintkezni.

Neveléslélektan Irodalom Látászavarok és betegségek A társadalmi méretekben folyó nevelés közösségi terepei közül első a család. Nemcsak fontosságát illetően, hanem azért is, mert ez az első közösség a felnövekvő ember életében. Alább ezzel a közösséggel ismerkedünk. Először a család és a társadalom kölcsönös viszonyát vizsgáljuk.

A gyerekmunka a gyári törvényekkel visszaszorul, így az utcára került gyerekekre a dolgozó szülők nem tudnak vigyázni. A gyerekek begyűjtése az iskola-jellegű intézmények feladata volt.

A technikai fejlődésével az oktatás jelentősége is megnő. A lakóterek kisebbek és jóval elkülönültebbek, mint korábban. A munkából fáradtan hazaérkező emberek szívesen pihentek és regenerálódtak. Ekkor jelenik meg az elkülönülési vágy, az intimitásra való igény. Az érzelmi szempontok felértékelődnek, nagyobb szerepet kapnak az érzelmek a párválasztásban. Megjelenik az erős szülő-gyerek kötődés.

A jogrendszer liberalizálódásával a vallás háttérbe szorul.

Család különböző szempontok szerint. Család (szociológia) – Wikipédia

Lehetővé válik a válás! Mai, modern családok jellemzői Megjelenik a monogám házasság esetleg monogám házasságok sorozata. A nukleáris családok 2 generáció együtt kerülnek előtérbe. Jellemző a neolokalitás, mely szerint elköltözik az új család az előző generáció lakhelyéről, és új otthont teremt. Erőteljes érzelmi kötődések vannak.

Az érdekházasságok száma igen csekély.